Hala na lata

Solidnej konstrukcji hala stalowa, powinna być posadowiona na ławie fundamentowej, najlepiej docieplonej podwójną warstwą papy bitumicznej wysokociśnieniowej. Tylko taka konstrukcja zapewnia trwałość i niezawodność oraz osiągnięcie odpowiednich parametrów konstrukcyjnych hali stalowej.

Przy wyborze lokalizacji pod halę, należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Do najpoważniejszych należą dobra lokalizacja zapewniająca ochronę przed wiatrem oraz opadami atmosferycznymi, które przyczyniają się przyspieszonej korozji hali stalowej. Warto brać pod uwagę wysokie drzewa rosnące w okolicy, zarówno z powodu ochrony przed wiatrem i deszczem jaką mogą zapewnić, ale także walorów estetycznych, które poprawiają i estetyzują najbliższe otoczenie hali stalowej. Kolejnymi czynnikami jest dostępność dojazdowa z drogi publicznej oraz uzbrojenie w media, tj. wodę, energię elektryczną i sieć kanalizacji ściekowej ogólnospławnej. Istotne może być także podłączenie sieci telefonii stacjonarnej oraz telewizji kablowej dla pracowników zatrudnionych w hali stalowej.